Over Dorothe Lamers

dorothe-lamers-foto

Dorothe Lamers (geboren op 16 juni 1960 te Nijmegen) een ervaren toezichthouder, adviseur en (interim-) bestuurder. Zij werkt vanuit haar bedrijf Lamers met Partners nauw samen met verschillende (organisatie-)adviesbureaus, waaronder TheLeadershipAdvisory.
In haar werk richt Dorothé Lamers zich voornamelijk op strategische vraagstukken zowel in het bedrijfsleven als in het publieke domein. Ook  ondersteunt en begeleidt zij deze organisaties op het gebied van governance. In het huidige tijdsgewricht is volgens haar de wijze waarop organisaties bestuurd worden belangrijker dan ooit.

Dorothé Lamers is ervaren in het begeleiden van raden van toezicht en commissarissen, en het adviseren en begeleiden van bestuurders en management bij strategische positioneringsvraagstukken en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Werkwijze

Dorothé Lamers is een absolute expert op het gebied van het oplossen van problemen waarbij verschillende en complexe belangen spelen. Door richting te geven aan deze belangen naar een gemeenschappelijk punt, lukt het haar om de samenwerkingsrelaties in organisaties te versterken. Samenwerking in en tussen organisaties beschouwt Dorothé Lamers als de motor van vernieuwingen en verbeteringen. Dankzij haar grote kennis en vele jaren aan ervaring heeft Dorothé Lamers de juiste blik om precies te zien waar de knelpunten binnen een organisatie liggen. Met een scherpe analyse en vanuit grote betrokkenheid gaat ze aan de slag.

Loopbaan

Na haar opleiding in personeelsmanagement, was Dorothé Lamers werkzaam bij verschillende publieke instanties, waaronder zorgorganisaties en gemeente. Hier hield zij zich voornamelijk bezig met personeelsbeleid en organisatieontwikkeling. Bij de verzelfstandiging van gemeentelijke accountantsdienst maakte zij kennis met de advieswereld. Zij verbond zich aan MCP Adviesbureau, van waaruit ze bedrijven adviseerde.
Uiteindelijk bekleedde Dorothé Lamers meerdere directie- en bestuurlijke functies binnen zowel de zorg- als de onderwijssector, en begeleidde ze organisaties bij transities en grote projecten. Vanuit haar eigen bureau Lamers met Partners adviseert en begeleidt zij in nauwe samenwerking met anderen, toezichthouders, commissarissen en bestuurders in het bedrijfsleven en het publieke domein.

Opleiding

Na de Pedagogische Academie en de vervolgstudie Pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, sloeg Dorothé Lamers uiteindelijk toch een andere weg in. In combinatie met het werken als personeelsadviseur rondde zij in 1988 de studie HBO Personeelsmanagement af. Intussen zette ze haar eerste schreden op het pad van leidinggevende posities. Daar sloot haar opleiding bedrijfskunde, waarvoor ze 1994 haar doctoraal examen behaalde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, prima bij aan.
Later, toen Dorothé Lamers al ruimschoots werkzaam was interim-manager en senior adviseur, volgde ze post-master opleidingen: ‘Succesvol Besturen van Ziekenhuizen’ en ‘Strategische Innovatie in ‘cure’ en ‘care’, aan respectievelijk Sioo in Utrecht en aan Radboud Universiteit in Nijmegen.